SCATMAN-verkkopalvelu kenttätiedon visualisointiin ja raportointiin

SCATMAN-verkkopalvelu on yleisempien webbiselainten kautta käytettävä pilvipalvelu maastokartoituksia ja muita maastotehtäviä ohjaaville ja valvoville henkilöille, kuten kriisinhallintapäälliköille, esimiehille, jne. Verkkopalvelun kautta maastohenkilöstön keräämää ja raportoimaa tietoa voidaan tarkastella tehtävä-, projekti- tai organisaatiokohtaisesti.

Kartoitukset ja muu maasto-operaatiot, niiden tulokset, kohteet ja status visualisoidaan yleensä kartalla erilaisin värein ja symbolein. Esitystapa mahdollistaa yleistilanteen nopean hahmottamisen tietyltä alueelta, ja auttaa vastuuhenkilöitä aloittamaan tarvittavat toimenpiteet kohteelle, jos niille on tarvetta. Lisätietoa kartoituksesta tai kohteesta saadaan yleensä klikkaamalla sen symbolia. Näytettävä tieto vaihtelee tapauskohtaisesti, ja se voi vaihdella yksinkertaisesta listauksesta kerätystä tiedosta vaativampiin graafisiin raportteihin ja analyyseihin. Yleensä, kartoituksista ja tehtävistä muodostetaan myös yhteenvetoraportteja.

Tarvittaessa myös yksittäisen kartoittajan tai tiimin paikka voidaan näyttää reaaliaikaisesti kartalla, jolloin nähdään miten työ on edistymässä ja missä eri työntekijät ovat turvallisuusnäkökulmasta. Kerättyä tietoa voidaan esittää myös kronologisesti, jolloin kartoituksessa seurattavan aiheen pitempiaikaista kehitystä voidaan seurata.

SCATMAN-verkkopalvelu on suojattu yritys-, organisaatio- tai projektikohtaisilla käyttäjätunnuksilla, jotka voidaan jakaa eritason käyttäjäryhmiin, kuten esim. kartoittajat, johtokeskus, viranomaiset ja organisaation pääkäyttäjä(t). Käyttäjäryhmille voidaan määrittää oikeuksia eri toimintoihin ja tietoelementteihin. Esim. vain johto voi muokata ja tulostaa viranomaisille näkyviä PDF-raportteja. Yleensä organisaation pääkäyttäjällä on oikeudet käyttäjäoikeuksien jakamiseen ja muuttamiseen yrityksen sisällä.

Tieto talletetaan automaattisesti turvalliseen SCATMAN-tietokantaan ja se voidaan siirtää sieltä edelleen eri muodoissa yrityksen muihin järjestelmiin ja työkaluihin SCATMAN Data Converter -moduulin kautta.

 

SCATMAN-verkkopalvelun tekniset ominaisuudet

  • Skaalautuva pilvipalvelu suojatulla palvelintoteutuksella, jossa säännölliset varmuuskopioinnit
  • Vaihtoehtoisesti myös dedikoitu palvelintoteutus on mahdollinen asiakkaan toivomuksesta
  • Saatavilla toteutettuna joko Microsoft Server 2012 tai Linux -alustalle

SCATMAN Data Converter -moduuli tukee standardi tai de-facto rajapintoja, kuten JSON, XML, WebServices ja REST Web API. Lisäksi tietoa voidaan konvertoida yleisempiin tiedostoformaatteihin kuten .xls, .csv, .txt ja PDF.

 

Video - SCATMAN-työkalut toiminnassa. Käynnistä video tästä.