Mikä on SCAT-menetelmä?

SCAT-menetelmä tarkoittaa systemaattista

SCAT-lyhenne tulee sanoista Shoreline Cleanup Assessment Technique, mikä tarkoittaa rantojen puhdistuksen arviointitekniikkaa. SCAT-menetelmä kehitettiin USA:ssa Exxon Valdez -öljyonnettomuuden aikana. Se on systemaattinen lähestymistapa kerätä tietoa rannan öljyyntymistilanteesta käyttäen standarditerminologiaa. Tämä tieto tukee päätöksiä rannikon puhdistustarpeesta ja -toimenpiteistä.

SCAT-kartoituksessa tietoa kerätään koulutettujen SCAT-tiimien avulla. Perinteisesti tieto on kerätty vedenkestävillä kynillä ja papereilla, mutta nykyään sähköinen mobiililomakkeisiin perustuva tiedonkeräys on saamassa kasvavaa mielenkiintoa. Kartoituksessa raportoidaan mm.:

  • Yleiset olosuhteet (sää, rannikon tyyppi, yleinen öljyyntyneisyys, jne.)
  • Rannan vyöhykkeet öljyyntymisen mukaan
  • Tarkemmat öljyyntymistiedot per vyöhyke
  • Vedessä olevat jätteet
  • Kerätyt näytteet
  • Luonnonvarojen vahingot
  • Muut mahdolliset huomiot alueesta

Edellinen tieto liitetään paikkakoordinaatteihin kartalla ja täydennetään valokuvilla ja videoilla.

Perinteisesti kerätty SCAT-tieto siirretään paperilta ensin tietokoneelle ja tietokantoihin, joista sitä voidaan hyödyntää laajemmin jatkotoimenpiteiden ja onnettomuuden puhdistustoimenpiteiden suunnittelussa.

Kuvat, kiitokset NOAA, Office of Response and Restoration, USA.

Video - SCATMAN-työkalut toiminnassa. Käynnistä video tästä.