SCATMAN-mobiilityökalut ympäristön ja luonnon kartoitukseen

 • Säästä kustannuksia ja aikaa!

 • Varmista tiedonsaanti kentältä luotettavasti ja nopeasti!

 • Minimioi viiveet päätöksenteossa!

SCATMAN tarjoaa tehokkaat mobiiliteknologiaa hyödyntävät työkalut tiedon keräämiseen ja käsittelyyn maastossa esim. erilaisissa ympäristön ja luonnon kartoitus ja seurantatehtävissä.

SCATMANin ratkaisu tarjoaa helppokäyttöisen ja luotettavan tiedonkeruuratkaisun, joko hyödyntää normaaleja kosketusnäyttöllisiä älypuhelimia ja tabletteja. Tieto mobiililaitteesta voidaan siirtää maastosta jopa reaaliaikaisesti SCATMAN-verkkopalveluun, jossa se summataan ja visualisoidaan yleensä valitulla karttapohjalla. Tiedon perusteella tehtävät toimenpiteet voidaan päättää nopeasti. Tieto voidaan siirtää automaattisesti verkkopalvelusta myös muihin olemassa oleviin IT-järjestelmiin, -palveluihin ja -työkaluihin, kuten esim. GIS-järjestelmiin. Tällöin vältetään ylimääräinen työ käsintehtyjen maastokirjausten uudelleensyöttämisessä paperilta digitaaliseen muotoon.

SCATMAN työkalut kehitettiin alun perin öljyonnettomuuksien raportointiin ja torjunnan seurantaan SCAT-menetelmän pohjalta. Nykyisin työkalut ovat räätälöitävissä useimpiin ympäristön ja luonnonilmiöiden raportointi- ja kartoitustehtäviin, kuten esim.:

 • Eläin- ja kasvilajien seurannat ja kartoitukset, mukaan lukien riistahavainnot, vierasperäiset lajit, petoeläinhavainnot, jne.
 • Metsä- ja maatalouteen liittyvät raportoinnit
 • Arkeologia kartoitukset
 • Biotooppi kartoitukset ja seurannat
 • Levähavainnot ja niiden seuranta
 • Tulvaseuranta

Jos haluat tehostaa maastotiedonkeruuta modernilla ja tehokkaalla ratkaisulla, tutustu tarkemmin SCATMAN työkaluihin.

Tutustu SCAT-menetelmään
Video - Kuinka SCATMAN toimii

Osa kuvista, kiitokset NOAA, Office of Response and Restoration, USA.

SCATMAN-työkalut ovat saatavilla:

 • Android
 • iOS (iPhone ja iPad)
 • Windows Phone
 • Webbiselain

SCATMAN-työkalut koostuvat 2 osasta

SCATMAN-mobiilisovellus
SCATMAN-verkkopalvelu

Video - SCATMAN-työkalut toiminnassa. Käynnistä video tästä.